Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách Počet záznamov: 3
Download 3.88 Mb.
TitleAaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách Počet záznamov: 3
Page2/111
Date conversion15.12.2012
Size3.88 Mb.
TypeDocuments
See also:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111
. ISBN 978-80-89105-40-3.


BAB10 0110831
PINDA, Ľudovít. Finančná matematika investičných projektov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 138 s. [7 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-319-8.


BAB11 0111316
HUŤKA, Vladimír - PELLER, František. Finančná matematika v Exceli. 5. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 192 s. [11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-320-4.


BAB12 0111975
BOLGÁČ, Ján - MELUCHOVÁ, Jitka - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - PARAJKOVÁ, Antónia - PASTIERIK, Vladimír - ŠKODA, Miroslav. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti : základné dielo : aktuálny stav - február 2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 88 s. [4 AH]. ISSN 1337-4605.


BAB13 0112580
DRUGDOVÁ, Barbora. Poistenie podnikateľských rizík. Bratislava : ŠEVT, 2010. 164 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-8106-017-5.


BAB14 0112843
VINCÚR, Pavol. Sociálno-ekonomická analýza. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 110 s. [7,784]. ISBN 978-80-225-2894-8.


BAB15 0113280
STAŠÁK, Jozef. Modelovanie systému riadenia ekonomických objektov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 182 s. [10,166 AH]. ISBN 978-80-225-2896-2.


BAB16 0113307
HORVÁTOVÁ, Eva - TKÁČOVÁ, Daniela - BELÁS, Jaroslav - KORAUŠ, Anton. Operácie komerčných bánk. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 304 s. [20,11 AH]. ISBN 978-80-225-2928-0.


BAB17 0113410
ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - DELGADOVÁ, Elena. Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy. Bratislava : AKTUELL, 2010. 367 s. [19,3 AH]. ISBN 978-80-89153-47-3.


BAB18 0114173
BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Súvaha ako súčasť účtovnej závierky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 120 s. [7,865 AH]. ISBN 978-80-225-2968-6.


BAB19 0114388
DUBIELOVÁ, Veronika - MELUCHOVÁ, Jitka - BOLGÁČ, Ján - FEKETEOVÁ, Renáta - KASTLEROVÁ, Sylvia - TUŽINSKÝ, Martin - SOLÍK, Ján. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : aktualizačný servis : marec 2010. 1/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 184 s. [6,4 AH]. ISSN 1335-5430.


BAB20 0117030
DRIENIKOVÁ, Kristína - GAVAĽOVÁ, Viera. Hospodárska a obchodná spolupráca Slovenska s Ruskou federáciou. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 148 s. [9,867 AH]. ISBN 978-80-225-2957-0.


BAB21 0117416
KUBICOVÁ, Jana. Medzinárodné zdanenie : systémy zdanenia príjmu, medzinárodné vyhýbanie sa dani z príjmu a protiopatrenia vlád. Bratislava : [Jana Kubicová], 2010. 234 s. [10,27 AH]. ISBN 978-80-970491-6-4.


BAB22 0117923
KOVALČÍKOVÁ, Antónia. Účtovníctvo rozpočtových organizácií. Bratislava : Iura Edition, 2010. 309 s. [17,58 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-355-6.


BAB23 0117924
KADLEČÍKOVÁ, Oľga - MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - PARAJKOVÁ, Antónia - PASTIERIK, Vladimír. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : aktualizačný servis : apríl 2010 : časť A: tlačená publikácia. Číslo: 2/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 112 s. [5,6 AH]. ISSN 1337-4605.


BAB24 0117930
KADLEČÍKOVÁ, Oľga - MELUCHOVÁ, Jitka - BOLGÁČ, Ján - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - PARAJKOVÁ, Antónia - PASTIERIK, Vladimír. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : aktualizačný servis : júl 2010 : časť A: tlačená publikácia. Číslo: 3/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 88 s. [3,9 AH]. ISSN 1337-4605.


BAB25 0117939
BOLGÁČ, Ján - MELUCHOVÁ, Jitka - PARAJKOVÁ, Antónia - PASTIERIK, Vladimír - KRAUSOVÁ, Beáta - VIDOVÁ, Michaela - ŠTOFANOVÁ, Lucia. Náklady v podvojnom účtovníctve : ich daňové a účtovné posúdenie : aktuálny stav: august 2010. Číslo: 3/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 218 s. [9,3 AH]. ISSN 1337-6918.


BAB26 0117940
KNAPIK, Peter. Obchodné rokovanie I.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 449 s. [38,127 AH]. ISBN 978-80-225-2992-1.


BAB27 0118225
JANČÍKOVÁ, Eva. Akreditív v medzinárodných ekonomických vzťahoch. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 149 s. [8,438 AH]. ISBN 978-80-225-3036-1.


BAB28 0118267
GREŠŠ, Martin. Populácia v rozvojových krajinách. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 57 s. [3,993 AH]. ISBN 978-80-225-3000-2.


BAB29 0118809
PULLMANNOVÁ, Terézia - SVOBODOVÁ, Valéria. Vybrané aspekty obchodu s investičnými celkami. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 140 s. [9,155 AH]. ISBN 978-80-225-2945-7.


BAB30 0119958
ŠLOSÁROVÁ, Anna. Odložená daň z príjmov : v individuálnej účtovnej závierke podnikateľa. Bratislava : Iura Edition, 2010. 87 s. [6,23 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-338-9.


BAB31 0120965
LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČÍKOVÁ, Katarína - GAJDOŠ, Jozef - HESKOVÁ, Marie - VOJTKO, Viktor - URBANSKA, Jolanta - HAJDUOVÁ, Zuzana - BILOHUŠČINOVÁ, Denisa. Zelený marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 157 s. [7,9 AH]. KEGA 120-035EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3047-7.


BAB32 0122774
MÁZIKOVÁ, Katarína. Zmeny vlastníckych transakcií v obchodných spoločnostiach z pohľadu účtovníctva. Bratislava : Iura Edition, 2010. 172 s. [9 AH]. Ekonómia. KEGA 227-023EU-4/2010. ISBN 978-80-8078-363-1.


BAB33 0122784
HYRÁNEK, Eduard - BIKÁR, Miloš. Manažment úverového financovania a úverových obchodov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 224 s. [13,883 AH]. ISBN 978-80-225-3042-2.


BAB34 0122796
BAUER, Rudolf - KNEŽOVÁ, Jana - KOZLAYOVÁ, Alena - ŠTEINER, Andrej - ZÁBORSKÁ, Zuzana - TVRDOŇ, Jozef. Dobré spravovanie rozvoja regiónov - výzva pre Slovensko. Zostavili: Andrej Šteiner, Alena Kozlayová. Košice : Karpatský rozvojový inštitút, 2010. 161 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-970368-0-5.


BAB35 0123777
KADLEČÍKOVÁ, Oľga - MELUCHOVÁ, Jitka - BOLGÁČ, Ján - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - PARAJKOVÁ, Antónia - PASTIERIK, Vladimír - MATEÁŠOVÁ, Martina. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : aktualizačný servis : október 2010 : časť A: tlačená publikácia. 4/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. 136 s. [7,9 AH]. ISSN 1337-4605.


BAB36 0124020
CHEBEŇ, Juraj. Vedecké aspekty tvorby modernej reklamy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 298 s. [AH 15,233]. ISBN 978-80-225-3028-6.


BAB37 0124083
DUDÁŠ, Tomáš. Priame zahraničné investície v slovenskej ekonomike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 90 s. [4,840 AH]. ISBN 978-80-225-3084-2.


BAB38 0124386
FILO, Peter - STRELKOVÁ, Jarmila - CHOMOVÁ, Svetlana. Kultouroperátor : učebnica dištančného vzdelávania : odborná knižná publikácia pre pracovníkov kultúry a turizmu. Piešťany : Národné osvetové centrum, 2010. 141 s. [6,4 AH]. VEGA 1/0251/08. ISBN 978-80-7121-330-7.


BAB39 0124975
ADAMCOVÁ, Lívia. Ausgewählte Forschungsschwerpunkte der germanistischen Linguistik in der Gegenwart. Bratislava : Sprint dva, 2010. 132 s. [6,55 AH]. ISBN 978-80-89393-29-9.


BAB40 0124979
GOGA, Marián. Hlavolamy, čo lámu hlavy. Bratislava : Vydavateľstvo DAXE, 2010. 356 s. [17,80 AH]. ISBN 978-80-89429-07-3.


BAB41 0125103
BOLGÁČ, Ján - DUBIELOVÁ, Veronika - FEKETEOVÁ, Renáta - KASTLEROVÁ, Sylvia - MELUCHOVÁ, Jitka - SOLÍK, Ján - TUŽINSKÝ, Martin - VÉPYOVÁ, Mária. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov - stav: jún 2010. 2/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. [150 s., 4,7 AH]. ISSN 1335-5430.


BAB42 0125108
BOLGÁČ, Ján - DUBIELOVÁ, Veronika - FEKETEOVÁ, Renáta - KASTLEROVÁ, Sylvia - MELUCHOVÁ, Jitka - SOLÍK, Ján - TUŽINSKÝ, Martin - VÉPYOVÁ, Mária. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov - stav: september 2010. 3/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. [150 s., 4 AH]. ISSN 1335-5430.


BAB43 0125110
BOLGÁČ, Ján - DUBIELOVÁ, Veronika - FEKETEOVÁ, Renáta - KASTLEROVÁ, Sylvia - MELUCHOVÁ, Jitka - SOLÍK, Ján - TUŽINSKÝ, Martin - VÉPYOVÁ, Mária. Účtovné súvzťažnosti od A do Z : lexikón platných súvzťažností pre vedenie podvojného účtovníctva podnikateľov - stav: december 2010. 4/2010. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. [150] s. [4,5 AH]. ISSN 1335-5430.


BCB Učebnice pre základné a stredné školy

Počet záznamov: 10

BCB01 0106118
NOVÁK, Jaromír - KULÁKOVÁ, Mária. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy : texty na čítanie s porozumením [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2009. CD-ROM [6,8 AH]. ISBN 978-80-225-2830-6.


BCB02 0111708
ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Vállalati gazdaságtan a kereskedelmi akadémia számára 2. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 254 s. [12 AH]. ISBN 978-80-10-01669-3.


BCB03 0111752
ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009. 309 s. [14 AH]. ISBN 978-80-10-01633-4.


BCB04 0119799
ĎURIŠOVÁ, Helena - KULÁKOVÁ, Mária - SEHNALOVÁ, Judita. Administratíva a korešpondencia pre 3. ročník obchodných akadémií. EXPOL PEDAGOGIKA, 2009. 130 s. ISBN 978-80-8091-157-7.


BCB05 0111659
HANÁK, Ján. Visual Basic 2010 : hotové riešenia [elektronický zdroj]. [S.l.] : Microsoft Visual Studio, 2010. CD-ROM, [1,47 AH].


BCB06 0118172
ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. 7. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 237 s. [13,80 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-349-5.


BCB07 0118175
ŠLOSÁR, Rudolf - SPITZOVÁ, Amália - ĎURICOVÁ, Oľga. Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 10. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 116 s. [7 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-350-1.


BCB08 0118176
ŠLOSÁR, Rudolf - ŠLOSÁROVÁ, Anna. Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií. 10. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 213 s. [13 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-347-1.


BCB09 0118192
ŠLOSÁR, Rudolf - ŠLOSÁROVÁ, Anna. Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 11. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 59 s. [4 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-348-8.


BCB10 0119797
ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Praktická ekonomika 1 pre stredné umelecké školy. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2010. 160 s. ISBN 978-80-10-01828-4.


BCI Skriptá a učebné texty

Počet záznamov: 72

BCI01 0091639
GAJDOŠ, Jozef - URBLÍKOVÁ, Daniela. Balenie a doprava v logistike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 94 s. [4,512 AH]. ISBN 978-80-225-2674-6.


BCI02 0107715
LÁBAJ, Martin. Ekonomický rast a rovnováha. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 110 s. [5,914 AH]. VEGA 1/0605/08. ISBN 978-80-225-2849-8.


BCI03 0107829
JANČÍKOVÁ, Eva. Medzinárodný platobný styk. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 226 s. [10,423]. ISBN 978-80-225-2858-0.


BCI04 0107926
DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 115 s. [4,093 AH]. ISBN 978-80-225-2832-0.


BCI05 0107938
BOUŠKOVÁ, Dagmar. Bankové operácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 234 s. [11,849 AH]. ISBN 978-80-225-2859-7.


BCI06 0108635
BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa - BALEJOVÁ, Martina - BIELIKOVÁ, Jana - KRAUSOVÁ, Ľubomíra - LACEK, Dušan - MALÍK, Marek - OBEDOVÁ, Martina - ROSENBERG, Miloslav - SILNÁ, Zuzana - SLOVÁKOVÁ, Viera - ŠKORVAGOVÁ, Simona - VARGOVÁ, Andrea - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Repetitórium európskej integrácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 370 s. [13,737 AH]. VEGA 1/0839/08. ISBN 978-80-225-2872-6.


BCI07 0110260
PLESNÍK, Pavol - POUROVÁ, Marie - JEŽEK, V. - MUSIL, Martin - HAVEL, Ladislav. Příručka k tvorbě podnikatelského projektu ve venkovské turistice a agroturistice [elektronický zdroj]. Praha - Holešovice : Gymnázium, SOŠ a VOŠ, 2009. CD-ROM [3,71 AH]. ISBN 978-80-254-6059-7.


BCI08 0111254
ŠÁLKA, Jaroslav - HOLKOVÁ, Vieroslava - BALÁŽOVÁ, Emília - SUJOVÁ, Andrea. Mikroekonómia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 174 s. [12,36 AH]. ISBN 978-80-228-2069-1.


BCI09 0111270
ŠÁLKA, Jaroslav - HOLKOVÁ, Vieroslava - BALÁŽOVÁ, Emília - SUJOVÁ, Andrea. Makroekonómia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009. 160 s. [11,78 AH]. ISBN 978-80-228-2068-4.


BCI10 0120902
OCHOTNICKÝ, Pavol - HOFREITER, Miloš. Analýza a prognóza vo financiách : elektronické skriptá [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM [3,692 AH]. ISBN 978-80-225-2864-1.


BCI11 0107846
PEKÁR, Juraj. Softvérová podpora rozhodovania v prostredí Microsoft Excel. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 81 s. [4,065 AH]. ISBN 978-80-225-2889-4.


BCI12 0110326
ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - FEKETEOVÁ, Renáta - JUHÁSZOVÁ, Zuzana - KADLEČÍKOVÁ, Oľga - PARIŠOVÁ, Renáta. Účtovníctvo : cvičebnica. 2. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 247 s. [19,67 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-303-7.


BCI13 0110399
STRELKOVÁ, Katarína - DULEBOVÁ, Irina - CHABADOVÁ, Helena. Ruská ekonomická lexika : slovensko-ruský ekonomický slovník. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 131 s. [4,298 AH]. ISBN 978-80-225-2917-4.


BCI14 0110417
SMOLEŇOVÁ, Elena. Základy odbornej ekonomickej taliančiny. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [7,577 AH]. ISBN 978-80-225-2922-8.


BCI15 0110432
VOGL, Michaela. Strategická manažérska simulácia Ludus. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 112 s. [3,982 AH]. ISBN 978-80-225-2913-6.


BCI16 0110434
ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [6,722 AH]. ISBN 978-80-225-2924-2.


BCI17 0110438
STRELKOVÁ, Katarína. Ruský jazyk pre mierne pokročilých I.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 106 s. [4,634 AH]. ISBN 978-80-225-2927-3.


BCI18 0110830
STANEK, Vojtech - PECHOVÁ, Michaela. Zdravotná politika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 196 s. [11,089 AH]. ISBN 978-80-225-2892-7.


BCI19 0111234
SAKÁLOVÁ, Katarína - SIMONKA, Zsolt - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Matematika : lineárna algebra. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 263 s. [14,860 AH]. ISBN 978-80-225-2906-8.


BCI20 0111269
PLESNÍK, Pavol. Geografia cestovného ruchu Európy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 80 s. [5,065 AH]. ISBN 978-80-225-2907-5.


BCI21 0111343
RETOVÁ, Janette. Manažérska komunikácia v cestovnom ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 91 s. [5,158 AH]. ISBN 978-80-225-2912-9.


BCI22 0111344
KOPKÁŠ, Peter. Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [6,8 AH]. ISBN 978-80-225-2919-8.


BCI23 0111572
ŠIPIKAL, Miroslav - REHÁK, Štefan - LABUDOVÁ, Viera. Metódy a techniky regionálnej analýzy : (praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 153 s. [8,506 AH]. ISBN 978-80-225-2893-1.


BCI24 0111592
JANKELOVÁ, Nadežda - SZABO, Ľuboslav - REMEŇOVÁ, Katarína - HUDEC, Michal. Podnikateľské rozhodovanie : príklady. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 141 s. [5,515 AH]. ISBN 978-80-225-2934-1.


BCI25 0111952
MIKLOŠÍK, Andrej. Informačné systémy marketingu : prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 127 s. [6,609 AH]. ISBN 978-80-225-2929-7.


BCI26 0112822
LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - PETRIČOVÁ, Jarmila - VONGREJ, Marián. Stručný prehľad dejín ekonomických teórií. Bratislava : IURA EDITION, 2010. 95 s. [6,022 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-323-5.


BCI27 0113259
GRZNÁR, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter - VOGL, Michaela - MARSINA, Štefan. Firemné plánovanie : materiály na cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 213 s. [10,322 AH]. ISBN 978-80-225-2925-9.


BCI28 0113296
STARÍČKOVÁ, Zuzana. Manažérske účtovníctvo I. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 150 s. [9,397 AH]. ISBN 978-80-225-2921-1.


BCI29 0113308
FÜLÖP, Peter - KARABÍNOŠ, Stanislav - LÁBAJ, Martin. Národné účty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 126 s. [5,498 AH]. ISBN 978-80-225-2950-1.


BCI30 0113326
ŠKVRNDA, František - LIĎÁK, Ján - PLÁVKOVÁ, Oľga - WEISS, Peter. Medzinárodné politické vzťahy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 229 s. [15,728 AH]. ISBN 978-80-225-2918-1.


BCI31 0114654
ANTALOVÁ, Mária. Trh práce a manažment ľudských zdrojov : seminárne cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [8,651 AH]. ISBN 978-80-225-2951-8.


BCI32 0115309
ONDREJOVÁ, Zuzana - BREVENÍKOVÁ, Daniela - PAULEOVÁ, Milada - SZTUKOVÁ, Mária - ZELENAYOVÁ, Alojzia. English for business studies : workbook. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 300 s. [11,667 AH]. ISBN 978-80-225-2967-9.


BCI33 0115314
MARTYNIV, Halina - BUDJAČ, Milan - HURNÁ, Lucia. Medzinárodné ekonomické právo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 200 s. [12,279 AH]. VEGA 1/4563/07. ISBN 978-80-225-2920-4.


BCI34 0115330
DUBOVICKÁ, Lenka. Vybrané aspekty produkčného manažmentu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 102 s. [5,728 AH]. ISBN 978-80-225-2939-6.


BCI35 0115352
BODNÁR, Zoltán. Deutsch für Wirtschaftsinformatik : ein Lehr- und Arbeitsbuch. Teil 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 94 s. [6,923 AH]. ISBN 978-80-225-2995-2.


BCI36 0116122
HUDÁKOVÁ, Ivana - SLÁVIK, Štefan - BEDNÁR, Richard - LJUDVIGOVÁ, Ivana - ROHÁĽOVÁ-ILKIVOVÁ, Hana. Strategický manažment : prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 218 s. [14,332 AH]. ISBN 978-80-225-2979-2.


BCI37 0116990
BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Medzinárodný manažment. 2. preprac. a dopl. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 142 s. [8,638 AH]. ISBN 978-80-225-2965-5.


BCI38 0117025
MRUŠKOVIČ, Jozef - POVCHANIČ, Štefan - RIZEKOVÁ, Iveta - GONDOVÁ, Daniela - PETRÍKOVÁ, Ľubica - JÓNOVÁ, Rút. Éléments de civilisation francaise. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 153 s. [9,020 AH]. ISBN 978-80-225-3015-6.


BCI39 0117028
PRIVIDIOVÁ, Eva - BRIČOVÁ, Zuzana. Príručka obchodnej angličtiny pre študentov externého štúdia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 101 s. [3,337 AH]. ISBN 978-80-225-3019-4.


BCI40 0117075
ŠKVRNDA, František - PRUŽINEC, Tomáš. Úvod do dejín sociologického myslenia. Nitra : Enigma, 2010. 154 s. [7,7 AH]. ISBN 978-80-89132-90-4.


BCI41 0117869
STRADIOTOVÁ, Eva - MEĽSITOVÁ, Jolana - KURDELOVÁ, Ľubica. Business informatics vocabulary. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 129 s. [7,626 AH]. ISBN 978-80-225-3029-3.


BCI42 0117927
FILO, Peter. Marketing pre projekty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 96 s. [5,755 AH]. ISBN 978-80-225-3005-7.


BCI43 0118000
PATAKY, Jozef - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - SERENČÉŠ, Peter - VIŠŇOVSKÝ, Jozef. Controlling poľnohospodárskeho podniku. Nitra : Agroinštitút Nitra, 2010. [39] s. [3,08 AH]. ISBN 978-80-7139-135-7.


BCI44 0118165
PECHOVÁ, Michaela - HUSÁKOVÁ, Mária - OŠKOVÁ, Silvia - POLÁČIKOVÁ, Zuzana - POLUCHOVÁ, Ivana. Sociálna politika : semináre a cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 118 s. [5,132 AH]. ISBN 978-80-225-3026-2.


BCI45 0118221
KOLLÁR, Vojtech - KRISTOVÁ, Ľudmila - KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Technické prekážky obchodu : príručka. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 206 s. [16,436 AH]. VEGA 1/14590/07. ISBN 978-80-225-3046-0.


BCI46 0118232
OBADI, Saleh Mothana - GAVAĽOVÁ, Viera - DRIENIKOVÁ, Kristína. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín : vybrané problémy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 131 s. [7,256 AH]. ISBN 978-80-225-3023-1.


BCI47 0118245
RUSIŇÁK, Peter - KURUCZ, Milan - BLÁHOVÁ, Mária - RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Rokovania v diplomatickej praxi : (vybrané kapitoly). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 271 s. [16,237 AH]. ISBN 978-80-225-3030-9.


BCI48 0118255
BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia. Základy spoločenského správania manažéra. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 143 s. [7,705 AH]. ISBN 978-80-225-3002-6.


BCI49 0119250
ROZBORILOVÁ, Dária - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - GONDA, Vladimír - HONTYOVÁ, Kajetana - MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ, Veronika. Ekonómia v novej ekonomike : praktikum. 3. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2010. 314 s. [10,2 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-343-3.


BCI50 0119438
SABO, Mikuláš - HOLUB, Dušan. Základy práva pre ekonómov. Bratislava : IURA EDITION, 2010. 422 s. [21,20 AH]. ISBN 978-80-8078-359-4.


BCI51 0119442
PASTORÁKOVÁ, Erika - BROKEŠOVÁ, Zuzana. Finančná analýza v poisťovniach : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [7,978 AH]. ISBN 978-80-225-3045-3.


BCI52 0119445
MARTYNIV, Halina. Medzinárodné právo obchodné pre ekonómov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 212 s. [8,060 AH]. ISBN 978-80-225-2969-3.


BCI53 0119810
JURIKOVÁ, Benita. Informatika II : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 171 s. [12,031 AH]. ISBN 978-80-225-3050-7.


BCI54 0119816
MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna - GRANČIČOVÁ, Katarína - RYBÁROVÁ, Daniela - SERINA, Pavol - DUBCOVÁ, Gabriela - JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - MATUŠOVIČ, Martin - KUFELOVÁ, Iveta. Podnikové hospodárstvo : zbierka príkladov a prípadové štúdie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 225 s. [8,75 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-365-5.


BCI55 0120402
BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BELKOVICSOVÁ, Daša - ČIERNIK, Anton - NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 293 s. [8,903 AH]. ISBN 978-80-225-3052-1.


BCI56 0120425
WOLTEMAR, Richard. Európska únia : praktikum I.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 142 s. [9,664 AH]. ISBN 978-80-225-3070-5.


BCI57 0120432
WOLTEMAR, Richard. Európska únia : praktikum II.. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 161 s. [11,839 AH]. ISBN 978-80-225-3071-2.


BCI58 0120635
LACOVÁ, Ľudmila - HVASTOVÁ, Jozefína - MANOVÁ, Eva. Účtovníctvo. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. 292 s. [9,621 AH]. ISBN 978-80-8084-565-0.


BCI59 0120724
NEMEC, Marián. Finančné programovanie a politiky. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 177 s. [11,062 AH]. ISBN 978-80-225-2964-8.


BCI60 0122775
FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - BUDINSKÝ, Michal - SERINA, Pavol - ŠAGÁTOVÁ, Slávka - TÓTH, Miroslav. Nákladový controlling : príklady a prípadové štúdie. 2. uprav. vyd. Bratislava ; Bratislava : Iura Edition, 2010. 160 s. [5,85 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-366-2.


BCI61 0122776
FETISOVOVÁ, Elena - JÁNOŠOVÁ, Veronika - MARKOVIČ, Peter - MIKOVÁ, Oľga - VLACHYNSKÝ, Karol. Podnikové financie : praktické aplikácie a zbierka príkladov. 2. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 177 s. [8,85 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-367-9.


BCI62 0123116
FERENČÍKOVÁ, Soňa - PÁSZTOROVÁ, Jana - PAPPOVÁ, Alexandra - MEDŇANSKÝ, Ladislav - KRAJČÍK, Daniel. Stratégia medzinárodného podnikania: investície, partneri a ľudské zdroje : (prípadové štúdie). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 358 s. [18,835 AH]. ISBN 978-80-225-3078-1.


BCI63 0123117
Medzinárodné vzťahy politické II : (praktikum k vybraným otázkam). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 268 s. [15,536 AH]. ISBN 978-80-225-3058-3.


BCI64 0123124
SZARKOVÁ, Miroslava - VOLÁR, Jozef - GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana - KLIMENTOVÁ, Lenka. Personálny marketing a personálny manažment : (vybrané problémy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 200 s. [12,756 AH]. ISBN 978-80-225-3049-1.


BCI65 0123136
ŠIPIKAL, Miroslav. Tvorba projektov a programov : (tvorba a implementácia neinvestičných projektov Európskej únie) : učebné texty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 110 s. [5,294 AH]. ISBN 978-80-225-3073-6.


BCI66 0123688
RUSIŇÁK, Peter - RUSIŇÁK, Peter - POLGÁR, Michal. Modelová konferencia : praktický negociačný manuál. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 77 s. [3,00 AH]. ISBN 978-80-225-3105-4.


BCI67 0124046
ŽÁRSKA, Elena - ČERNĚNKO, Tomáš - KOZOVSKÝ, Dušan. Verejná správa 1. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 176 s. [10,398 AH]. ISBN 978-80-225-3113-9.


BCI68 0124053
MLÁKAY, Jozef - KNOŠKOVÁ, Ľubica. Dizajn produktov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 148 s. [7,924 AH]. ISBN 978-80-225-3075-0.


BCI69 0124059
HVASTOVÁ, Jozefína. Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 234 s. [11,162 AH]. ISBN 978-80-225-3082-8.


BCI70 0124075
URBLÍKOVÁ, Daniela - GAJDOŠ, Jozef. Podniková logistika : vybrané kapitoly. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 127 s. [5,342 AH]. ISBN 978-80-225-3087-3.


BCI71 0124794
LIPKOVÁ, Ľudmila - HULMANOVÁ, Margita - HOLZEROVÁ, Petra - RUSIŇÁK, Peter - ŠČEPÁN, Michal - LUKÁČ, Milan - GABRIELOVÁ, Petra - BUZINKAI, Matej - BOCORA, Ján - BILLÝ, Ľubomír - HOLAS, Lukáš - PUŠKÁROVÁ, Paula - REŤKOVSKÝ, Peter - CSÉFALVAYOVÁ, Katarína - PAJTINKA, Viliam - ŠABO, Marián. Ekonomické teórie: medzinárodná ekonómia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 173 s. [10,144 AH]. ISBN 978-80-225-3130-6.


BCI72 0124812
OCHOTNICKÝ, Pavol - KÁČER, Marek - HOFREITER, Miloš. Úvod do ekonometrie pre financie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 127 s. [6,136 AH]. ISBN 978-80-225-3072-9.


CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách

Počet záznamov: 7

CAB01 0119276
GRACIE, Annie. Tudorovci: kráľ, kráľovná a milenka. Z angl. orig. prel. Helena Šajgalíková. Bratislava : AKTUELL, 2009. 285 s. [14,22 AH]. ISBN 978-80-89153-67-1.


CAB02 0119476
JACKSON, Michael. Moonwalk. Z angl. orig. prel. Helena Šajgalíková. Bratislava : AKTUELL, 2009. [8 AH]. ISBN 978-80-89153-70-1.


CAB03 0119477
L'ENGLE, Madeleine. Nebezpečná skratka. Z angl. orig. prel. Helena Šajgalíková. Bratislava : AKTUELL, 2009. 199 s. [7,25 AH]. ISBN 978-80-89153-69-5.


CAB04 0118814
STANISLAV, Pavol. Okamihy zázrakov. Do tal. prel. Tiziano Vita. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2010. 109 s. [5 AH]. ISBN 978-80-8061-396-9.


CAB05 0119478
MASSIOVÁ, Elizabeth. Tudorovci: kráľ si berie kráľovnú. Z angl. prel. Helena Šajgalíková. Bratislava : AKTUELL, 2010. 284 s. [15,12 AH]. ISBN 978-80-89153-74-9.


CAB06 0120966
WARREN, Tracy Anne. Nebezpečná milenka. Preložila: Milada Pauleová. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 2010. 271 s. [26,757 AH]. ISBN 978-80-220-1505-9.


CAB07 0120973
NICHOLS, Lisa. Nech sa deje čokoľvek : deväť krokov, ako žiť život, aký sa vám páči. Preložila: Milada Pauleová. Bratislava : Ikar, 2010. 307 s. [12,230 AH]. ISBN 978-80-551-2124-6.


EAI Prehľadové práce - knižné

Počet záznamov: 1

EAI01 0128290
MUSIL, Miroslav - BIAGINI, Antonello. Milan Rastislav Štefánik : vo svetle talianskych archívov. Bratislava : Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, 2010. 223 s. ISBN 978-80-968910-2-3.


EAJ Odborné preklady publikácií - knižné

Počet záznamov: 1

EAJ01 0121496
MULLINS, John Walker - KOMISAR, Randy. Plán B : ako vytvoriť úspešný podnikateľský model alebo zmeniť dobrý model na skvelý. Preložila Eva Vehnerová, odborná redakcia Urban Kováč. Bratislava : Eastone Books, 2010. 257 s. [12,8 AH]. Knižná edícia Nadácie Tatra banky. ISBN 978-80-8109-134-6.


FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Počet záznamov: 113

FAI01 0094782
Lingvistika a lingvodidaktika na školách filologického zamerania : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Daniel Lančarič. Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-89328-25-3.


FAI02 0095151
Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby. Medzinárodná vedecká konferencia. Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 28.-29. máj 2009 [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Novák, Silvia Ošková, Ivan Šóš. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2701-9.


FAI03 0097418
Česko a Slovensko v medzinárodnom podnikaní 2009. Medzinárodná vedecká konferencia. Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009 : meniace sa riziká v medzinárodnom obchode a ich dopad na slovenskú a českú ekonomiku. Zostavovateľ: Daniel Krajčík, Josef Taušer. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. 388 s. VEGA 1/0627/09. ISBN 978-80-225-2767-5.


FAI04 0102111
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského : Mojmírovce, 15.-16.10.2009. I. časť. Zborník zostavili: Peter Červenka, Ladislav Bažó. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 767 s. ISBN 978-80-225-2794-1.


FAI05 0104294
Vzťahový marketing. Zost. Zuzana Francová, Milan Oreský. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 178 s. VEGA 1/4600/07. ISBN 978-80-225-2813-9.


FAI06 0104642
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie. Medzinárodná vedecká konferencia. Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského : Mojmírovce, 15.-16.10.2009. (2. časť). Zborník zostavili: Ladislav Bažó, Peter Červenka. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2795-8.


FAI07 0104910
FOR FIN 2009. Medzinárodná vedecká konferencia. FOR FIN 2009 : elektronický zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a finančníkov z teórie a praxe] : Bratislava, 4. a 5. jún 2009 [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Vovk a Martin Novák. Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2757-6.


FAI08 0104936
Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike. Medzinárodná vedecká konferencia. Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.10.2009 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ zborníka: Viktória Bobáková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 987-80-225-2824-5.


FAI09 0105346
Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009 [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Novák, Elena Fifeková, Stanislav Karabínoš. Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2742-2.


FAI10 0105820
Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2009/2010. Zostavili: Viktória Bobáková, Jana Čajkovičová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 95 s. ISBN 978-80-225-2777-4.


FAI11 0105825
Sprievodca štúdiom pre celouniverzitné študijné programy Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2009/2010. Zostavili: Marta Nagyová, Eva Janíčková, Jana Čajkovičová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 107 s. ISBN 978-80-225-2778-1.


FAI12 0107051
Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne. Medzinárodná vedecká konferencia. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009 [elektronický zdroj]. Spracovali: Martin Novák, Marcel Novák. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2822-1.


FAI13 0107083
Manažment znalostí - dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia : zborník vedeckých statí. Zborník zostavil Andrej Hriciga. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 65 s. ISBN 978-80-225-2847-4.


FAI14 0107712
Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike. Medzinárodná vedecká konferencia. Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike : recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 26.11.2009 [elektronický zdroj]. Elena Žárska, Viera Vlčková, Tomáš Černěnko (editori). Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU, 2009. CD-ROM. VEGA 1/4644/07. ISBN 978-80-225-2844-3.


FAI15 0107713
Regióny v pohybe, priestor a čas. Medzinárodná vedecká konferencia. Regióny v pohybe, priestor a čas : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. : Bratislava, 19.11.2009 [elektronický zdroj]. Elena Žárska, Viera Vlčková, Jozef Tvrdoň, Tomáš Černěnko (editori). Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU, 2009. CD-ROM. VEGA 1/0760/09. ISBN 978-80-225-2842-9.


FAI16 0107866
MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia. MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009. Zostavovateľské a grafické práce Simona Škorvagová, Peter Verček. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. 90 s. ISBN 978-80-225-2857-3.


FAI17 0107886
Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I.. Elena Šúbertová a kolektív. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 119 s. [8,09 AH]. VEGA 1/0330/08. ISBN 978-80-225-2877-1.


FAI18 0108047
Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. Elena Šúbertová a kolektív ; zost. Elena Šúbertová, Miroslav Tóth. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 106 s. [7,78]. VEGA 1/0330/08. ISBN 978-80-225-2885-6.


FAI19 0108048
Ekonomika, financie a manažment podniku. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009 [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Peter Markovič, Elena Šúbertová. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2851-1.


FAI20 0108054
KOMUNAL 2009. Konferencia. KOMUNAL 2009 : aktuálne k otázkam hospodárskej krízy a jej dopad na rozpočty samospráv : 10. ročník odbornej konferencie : zborník abstraktov odborných prác a príspevkov na konferencii, Žilina, Jasná 1.-2. október 2009 [elektronický zdroj]. Zborník abstraktov zostavil Peter Filo. Bratislava : ERA o.z., 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-89339-03-7.


FAI21 0108069
Úloha a postavenie poisťovníctva v konglomeráte finančných trhov Európy 2009 : recenzovaný vedecký zborník Grantu Mladých vedeckých pracovníkov č. 2315013 [elektronický zdroj]. Editori: Peter Marko, Zuzana Littvová, Ingrid Vachálková. Bratislava : Katedra poisťovníctva NHF EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2866-5.


FAI22 0108154
Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku). Vedecký seminár. Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého seminára : Košice, 11.12.2009 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Magdaléna Freňáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2881-8.


FAI23 0108603
Analýza a modelovanie cenového vývoja v podmienkach SR pred a po vstupe do eurozóny : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia [elektronický zdroj]. Zostavil Tomáš Domonkos. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2898-6.


FAI24 0108636
Priame a nepriame vplyvy EU v Bratislave na rozvoj mesta a regiónu : zborník výstupov z projektu Ekonomickej Univerzity v Bratislave č. 2315014 [elektronický zdroj]. Editori Michal Štofko, Tomáš Černěnko. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2910-5.


FAI25 0108637
Learn more and publish! : zborník prednášok usporiadaných v rámci projektu [elektronický zdroj]. Editori Štefan Rehák, Tomáš Černěnko. Bratislava : Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku, 2009. CD-ROM.


FAI26 0108826
Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovatelia Marcel Novák, Zuzana Brinčíková. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. IGVP MVP 2315009, 2315008/07. ISBN 978-80-225-2874-0.


FAI27 0108828
Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia [elektronický zdroj]. Zostavil Ján Solík. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. Projekt IMG č. 2317120/09. ISBN 978-80-225-2855-9.


FAI28 0108860
Socioekonomické indikátory a modely na analýzu vývoja hospodárskeho procesu : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia : interný grantový projekt mladých IGPm č. č. 2317117/08 [elektronický zdroj]. Zostavila: Soňa Coss. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2902-0.


FAI29 0108862
Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom manažmente : zborník charakteru vedeckej monografie k vedeckému projektu VEGA č. 1/0493/08 v redakcii Vandy Lieskovej [elektronický zdroj]. V redakcii Vandy Lieskovskej. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. VEGA 1/0493/08. ISBN 978-80-225-2876-4.


FAI30 0108863
Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov I. : zborník statí mladých vedeckých pracovníkov [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce Jana Kissová, Veronika Littvová. Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. CD-ROM. Projekt č. 2318160. ISBN 978-80-225-2840-5.


FAI31 0110231
Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář :zborník : Praha, 2.-4. december / prosinec 2009 [elektronický zdroj]. Editor Marian Reiff, Josef Jablonský. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-245-1605-9.


FAI32 0110307
Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. Vedecká konferencia. Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment : vedecká konferencia, Bratislava 6.11.2009. Redakčné a zostavovateľské práce: Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 130 s. VEGA 1/4585/07. ISBN 978-80-225-2930-3.


FAI33 0110339
Poznatková dynamika bratislavského regiónu: sektor informačných a komunikačných technológií : vedecký zborník projektu [elektronický zdroj]. Štefan Rehák, Tomáš Černěnko (editori). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2897-9.


FAI34 0110358
Central European Conference in Regional Science. International conference. 3rd Central European Conference in Regional Science : international conference proceedings : Košice, October 7th - 9th, 2009 [elektronický zdroj]. Editors: Milan Buček, Roberta Capello, Oto Hudec, Peter Nijkamp. Košice : [Technická univerzita v Košiciach], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0329-1.


FAI35 0110443
Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja I : zborník k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315019 [elektronický zdroj]. Zostavili Martin Chorvatovič, Zdenka Střelecká. Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2862-7.


FAI36 0110469
Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia. Medzinárodná vedecká konferencia. Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. : Bratislava, november 2009 [elektronický zdroj]. Zostavila: Linda Lichnerová. Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2899-3.


FAI37 0111241
MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. Medzinárodná vedecká konferencia. MERKÚR 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2009 [elektronický zdroj]. Zostavovateľské a grafické práce Peter Červenka, Simona Škorvagová, Peter Verček. Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2856-6.


FAI38 0111288
Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku : [nekonferenčný recenzovaný zborník] : 30.11.2009 Bratislava [elektronický zdroj]. Spracoval: Martin Lábaj. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2854-2.


FAI39 0111524
ADAMCOVÁ, Lívia - PÉTERI, Attila. Aspekte der Fremdsprachenlinguistik in der Slowakei und Ungarn. Bratislava : Z-F LINGUA, 2009. 204 s. ISBN 978-80-284-091-8.


FAI40 0111989
Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010 [elektronický zdroj]. Zostavili: Martin Blahušiak, Janette Brixová, Miroslav Kršjak ; recenzenti: Peter Bednár, Michal Grell, ... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. Dostupné na internete:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   111

Place this button on your site:
enconv.org


The database is protected by copyright ©enconv.org 2014
send message
enconv.org
Main page