EK. 1: Türkiye’de Üniversitelerde Şer‘iye Sicillerine Dayalı Yapılan Yüksek Lisans Tezi Çalışmaları
Download 298.49 Kb.
TitleEK. 1: Türkiye’de Üniversitelerde Şer‘iye Sicillerine Dayalı Yapılan Yüksek Lisans Tezi Çalışmaları
Page4/7
Date conversion12.05.2013
Size298.49 Kb.
TypeDocuments
See also:
1   2   3   4   5   6   7
158 Numaralı Fethiye Şer`iyye Sicili H.1313-1315 (1892-1894), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabit Duman, İnönü Üniv. SBE, YLT, 1999, 357 s.

 • Nail Kaya, İstanbul Kadılığı 43 Numaralı Şer`iyye Sicili (H. 1192-1193 / M. 1778-1779), Danışman: Doç. Dr. Halime Doğru, Anadolu Üniv. SBE, YLT, 1999, 140 s.

 • Necla Günay, XVI. Yüzyılda Bursa Yahudileri, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Pala, Gazi Üniv. SBE, 1999, 99 s.

 • Nergis Sarıtaş, (B. 353, C. 203, C. 213, C. 171, C. 218) Numaralı Sicil Kayıtlarına Göre Milli Mücadele Dönemi'nde Bursa`da Sosyal ve İktisadi Hayat, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Saime Yüceer, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 1999, 147 s.

 • Nezir Çakmak, 237 Numaralı Adıyaman Şer`iyye Sicili (Hicri 1323-1325/ Miladi 1905-1908), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk Söylemez, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. SBE, YLT, 1999, 111 s.

 • Osman Taşdemir, 223 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili (H. 1288-1290/M. 1872-1873) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: Prof. Dr. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1999, 660 s.

 • Resul Taş, 149 Numaralı Milas Şer`iye Sicil Defteri H.1324-1327 / M. 1906-1909 (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabit Duman, İnönü Üniv. SBE, YLT, 1999, 531 s.

 • Rukiye Akşit, 279 Numaralı Şer`iye Sicili (H. 1319-1322/M. 1901-1904) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Danışman: Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 1999, 438 s.

 • Salih Kahriman, 26 No’lu Amasya Şeriye Sicilinin Sosyal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi (1710-1711), İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1999, 149 s.

 • Selami Akkan, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Afyon`daki Vakıf Hizmetleri, Danışman: Doç. Dr. İ. Hakkı Göksoy, Süleyman Demirel Üniv. SBE, YLT, 1999, 120 s.

 • Seniha Saadet Bayer, 6 Numaralı Amasya Şeriye Sicili, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Aksın, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1999, 196 s.

 • Sezgin Demircioğlu, 615 Numaralı İstanbul Askeri Kassam Defterinin Değerlendirilmesi (H. 1205-1206/M.1790-1791), Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 1999, 376 s.

 • Sıtkı Uluerler, 71 Numaralı Amasya Şer`iyye Sicili H.1234-1236/ M.1818-1821, Danışman: Doç. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniv. SBE, YLT, 1999, 295 s.

 • Şevki Karabekiroğlu, 234 Nolu Maraş Şeriye Sicili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eyicil, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. SBE, YLT, 1999, 147 s.

 • Tarkan Kırlangıç, 12 Numaralı Niğde Şer`iyye Sicil Defteri, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlhan Gedik, Niğde Üniv. SBE, YLT, 1999, 182 s.

 • Zeynel Özlü, Gaziantep'in 120 Numaralı Şer`iye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nuri Yavuz, Gazi Üniv. SBE, YLT, 1999, 464 s.

 • Adem Kara, Antakya`nın III. Numaralı Şer`iyye Sicili M. 1743-1745/H. 1156-1157,Danışman: Prof. Dr. Atilla Çetin, Sakarya Üniv. SBE, YLT, 2000, 301 s.

 • Adem Yılmaz, 74/1 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (H. 1077/M. 1667 - H. 1078/M. 1667), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Keskin, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 2000, 233 s.

 • Ahmet Elmas, Osmanlı Dönemi Mahkeme Kayıtları (Samsun Şer`iyye Sicilleri) 1769 Nolu Deftere Göre Yöre Araştırması, Danışman: Prof. Dr. Osman Zümrüt, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 2000, 182 s.

 • Aylin Tunca, Vakfiyelere Göre Tokat Vakıfları, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hazma Keleş, Gazi Üniv. SBE, YLT, 2000, 98 s.

 • Birol Bayram Güngör, H. 1226-1229 (M. 1811-1814) Tarihli Şeriyye Sicil defterine Göre Amasya'nın İdari, İçtimai ve İktisadi Durumu, Danışman: Doç. Dr. Mesut Aydın, İnönü Üniv. SBE, YLT, 2000, 142 s.

 • Boğaç Babür Turna, The Everyday Life in the Ottoman Empire: An Interpretation [Osmanlı İmparatorluğu`nda Gündelik Hayat: Bir Yorum], Danışman: Prof. Dr. Halil İnalcık, Bilkent Üniv. SBE, YLT, 2000, 102 s.

 • Fatih Çelik, 77 Numaralı Kütahya Şer`iye Sicilinin Transkripsiyonu, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seyit Şahin, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2000, 450 s.

 • Fatma Pehlivan, 1849 Numaralı Şer`iye Siciline Göre Trabzon Şehrinde Sosyal ve Ekonomik Hayat (1676-1677), Danışman: Doç. Dr. Kenan İnan, Karadeniz Teknik Üniv. SBE, YLT, 2000, 86 s.

 • Gülseren Erden, 1890 Numaralı Trabzon Şer`iye Siciline Göre 'Trabzon', Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeki Tekin, Yüzüncü Yıl Üniv. SBE, 2000, 167 s.

 • Hacer Balcı, B 171/347 Nolu Bursa Mahkeme Sicili, Danışman: Doç. Dr. Mefail Hızlı, Uludağ üniv. SBE, YLT, 2000, 119 s.

 • Halil Mirci, Antakya`nın I Numaralı Şer`iyye Sicili, Danışman: Prof. Dr. Atilla Çetin, Sakarya Üniv. SBE, YLT, 2000, 237 s.

 • Hüseyin Muşmal, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya'da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1640-1650), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram Ürekli, Selçuk Üniv. SBE, YLT, 2000, 122 s.

 • İbrahim Özçoşar, 315 Numaralı Hicri 1154-1155 (M. 1741-1742) Tarihli Diyarbakır Şer`iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Kankal, Dicle Üniv. SBE, YLT, 2000, 319 s.

 • Mahmut Bolat, 18 Numaralı Antakya Şer`iye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (H. 1239-1242/M. 1823-1827), Danışman: Prof. Dr. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 2000, 374 s.

 • Mahmut Karatepe, 135 Nolu Adana Şer`iyye Sicili Defteri Transkripsiyonu ve Kataloğu (H. 1266/1269-M. 1859/1860), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nasi Aslan, İnönü Üniv. SBE, YLT, 2000, 283 s.

 • Mehmet Mutlu, 162 Nolu Meğri Şer`iye Siciline Göre (H. 1323-1329/ M. 1904-1911) Megri (Fethiye) Kazası'nda Sosyal ve Ekonomik Durum, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yiğit, Muğla Üniv. SBE, YLT, 2000, 474 s.

 • Muammer Emin Serkan, İstanbul/Üsküdar mahkemesi 415 Numaralı Şer`iyye Sicili Transkripsiyonu ve Tahlili, Danışman: Prof. Dr. Halit Ünal, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 2000, 251 s.

 • Necati Çayırlı, Manastır'ın 2 Numaralı Şer`iye Sicili (1621-1623), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Turan Gökçe, Ege Üniv. SBE, YLT, 2000, 417 s.

 • Ömer Karayılan, 160-161 Numaralı Meğri Şer`iyye Sicil Defterleri H. 1318-1331 / M. 1901-1914 (Transkripsiyon ve Değerlendirme), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabit Duman, İnönü Üniv. SBE, YLT, 2000, 233 s.

 • Turgay Çırak, Şer`iyye Sicillerinden 220 ve 222 Nolu Defterlere Göre Gedikler, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Kal’a, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 2000, 430 s.

 • Yahya Yılmaz, Trabzon'un 1967/153 Numaralı H. 1257-1260 Tarihli Şer`iyye Sicil Defteri, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Alaeddin Ceylan, Niğde Üniv. SBE, YLT, 2000, 160 s.

 • Yüksel Kırca, Bodrum'a Ait 167 Numaralı Şer`iye Sicili Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Melek Çolak, Muğla Üniv. SBE, YLT, 2000, 474 s.

 • Abdülhamid Ramazanoğlu, 1876 Nolu Trabzon Şer`iyye Sicili ve Bu Sicil Çerçevesinde Sulh Akdi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal Yıldız, Karadeniz Teknik Üniv. SBE, YLT, 2001, 131 s.

 • Ahmet Akcan, 81 Numaralı Kütahya Şer`iye Sicil Defteri, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 493 s.

 • Ahmet Yılmaz, B 240 Numaralı Bursa Mahkeme Defteri, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih Pay, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 2001, 350 s.

 • Ali Ayvaz, B 220/449 Numaralı Bursa Mahkeme Defteri, Danışman: Prof. Dr. Osman Çetin, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 2001, 306 s.

 • Alparslan Ermiş, 9. Niğde Şer`iyye Sicil Defteri Transkripsiyon ve Değerlendirme (185-233 sayfalar) (H. 1308/M. 1891), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk Yılmaz, Niğde Üniv. SBE, YLT, 2001, 194 s.

 • Arif Kolay, Kütahya Şer`iye Sicilleri 72 Numaralı defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 494 s.

 • Ayhan Topuz, 32 Numaralı Şer`iye Sicili`ne Göre Konya H. 1096-1110 (M.1684-1699), Danışman: Doç. Dr. Mustafa Oflaz, Yüzüncü Yıl Üniv. SBE, YLT, 2001, 164 s.

 • Aynur Uygun, 1866/52 (H. 1113-1114/M. 1702-1703) Nolu Trabzon Şeriyye Sicil Defterine Göre yöre Araştırması, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 2001, 464 s.

 • Birol Toyer, 9. Niğde Şer`iyye Sicil defteri Transkripsiyon ve Değerlendirme (235-282 sayfalar) (H.1308 / M.1891), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk Yılmaz, Niğde Üniv. SBE, YLT, 2001, 231 s.

 • Emel Topkaya, 1 Numaralı Eskişehir Şer`iyye Sicili kısmi Transkripsiyon (2 Rebi`ü-l evvel 1289 - 18 Rebi`ü-l evvel 1291) Miladi 1872-1874, Danışman: Yrd.Doç. Dr. Osman Köksal, Eskişehir Osmangazi Üniv. SBE, YLT, 2001, 306 s.

 • Erol Yıldız, 12 Numaralı Niğde Şer`iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi H. 1307 (M. 1890) - H. 1310 (M. 1893) (155-240 sayfaları arası), Danışman: Yrd.Doç.Dr. Remzi Kılıç, Niğde Üniv. SBE, YLT, 2001, 194 s.

 • Gürsoy Şahin, Karahisar-ı Sahib`de Sosyo-Ekonomik Yapı (1684-1686), Danışman: Doç. Dr. Mustafa Turan, Afyon Kocatepe Üniv., SBE, YLT, 2001, 164 s.

 • Hacı Hasan Güneş, XVIII. Yüzyılın Sonlarında Konya-Merkez İlişkileri (67/F-16 Konya Şer`iyye Siciline Göre), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet İpçioğlu, Selçuk Üniv, SBE, YLT, 2001, 301 s.

 • Haluk Yıldız, B 176/393 Numaralı Bursa Mahkeme Defteri (metin ve analiz), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih Pay, Uludağ Üniv. SBE, YLT, 2001, 174 s.

 • Hanım Mine Atıcı Demir, H. 1133-1134 (M. 1721-1722) Tarihli (718 Numaralı) Balıkesir Şer`iyye Siciline Göre Balıkesir, Danışman: Doç. Dr. Ahmet Güneş, Gazi Üniv. SBE, YLT, 2001, 200 s.

 • Hüseyin Göksal, Kütahya`nın 52 Nolu Şeriyye Sicili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aynur Ünlüyol, Balıkesir Üniv. SBE, YLT, 2001, 820 s.

 • İbrahim Baş, 578 Numaralı Şer`iyye Siciline Göre Karahisar-ı Sahib Sancağı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan, Afyon Kocatepe Üniv. SBE, YLT, 2001, 376 s.

 • İbrahim Koyun, 1897 Yılına Ait Giresun Mahkeme Sicilinde Yer Alan Davaların Sosyal ve Ekonomik Yönden Tahlili, Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Özdeğer, İstanbul Üniv. SBE, YLT, 2001, 169 s.

 • Kadir Sun, 598 Nolu Şer`iyye Siciline Göre Karahisar-ı Sahib`in sosyo-ekonomik yapısı (1868-1869), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan, Afyon Kocatepe Üniv. SBE, YLT, 2001, 483 s.

 • Mehmet Arslan, 430 Nolu Rumkal`a (Halfeti) Şer`iyye Sicili ve Değerlendirmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim İslam, Harran Üniv., SBE, YLT, 2001, 179 s.

 • Meltem Herdi, 12 Numaralı Şer`iye Sicil Defterine Göre Kırşehir'in Sosyo-Ekonomik Yapısı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bayram Sakallı, Kırıkkale Üniv., SBE, YLT, 2001, 212 s.

 • Meral Şahin, 576 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer`iyye Siciline Göre Afyon (1848-1851), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Özbek, Afyon Kocatepe Üniv. SBE, YLT, 2001, 380 s.

 • Mesude Doğan, 60/1 Numaralı Kayseri Şer`iyye Sicili (H. 1065-M. 1655) Transkripsiyon ve Değerlendirme), Danışman: Prof. Dr. Dr. Ali Aktan, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 2001, 450 s.

 • Muharrem Kapancıoğlu, 73 Numaralı Kütahya Şer`iye Sicili Transkripsiyonu ve Edisyon Kritiği, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 222 s.

 • Mustafa Işık, 1255-1256 (1839/1840) [Tarihli Çanakkale] Şer`iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ceylan Koç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. SBE, YLT, 2001, 420 s.

 • Necmettin Gürler, 212 Numaralı Kayseri Şer`iye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ekincikli, Erciyes Üniv. SBE, YLT, 2001, 545 s.

 • Nihat Albayrak, 42/2034 Nolu Şer`iyye defterine (Vr. 1-70) Göre Trabzon`un Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan Ayar, Ondokuz Mayıs Üniv. SBE, YLT, 2001, 423 s.

 • Oğuz Akça, 68 Numaralı Kütahya Şer`iyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 543 s.

 • Rahşan Kaynak, H. 1070-1071 (M. 1660-1661) Tarihli 46 Numaralı Ankara Şer`iyye Sicili (Transkripsiyon ve Değerlendirme) (2 cilt), Danışman: Doç. Dr. Ahmet Güneş, Gazi Üniv. SBE, YLT, 2001, 525 s.

 • Ramazan Gözen, Beşiktaş Mahkemesi 62 Numaralı Şer`iye Sicili defteri (H. 1061-M. 1651), Danışman: Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık, Marmara Üniv. TAE, 2001, 145 s.

 • Salih Şahin, İstanbul Kadılığı 225. Nolu Şer`iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Danışman: Doç. Dr. Adalet Alada, Marmara Üniv., SBE, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, YLT, 2001, 400 s.

 • Selim Yolcu, Amasya`nın 2191 Numaralı Şer`iyye Sicili (1054/1059-1645/1650), Danışman: Prof. Dr. Münir Atalar, Gaziaosmanpaşa Üniv, SBE, YLT, 2001, 198 s.

 • Selver Karstarlı Doğan, İki Numaralı Antalya Şer`iyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kayhan Atik, Kırıkkale Üniv., SBE, YLT, 2001, 206 s.

 • Senai Elmas, Kütahya Şer`iye Sicilleri 74 Numaralı defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 493 s.

 • Serhat Avsever, 71 Numaralı Kütahya Şer`iye Sicili Defteri Transkrispsiyonu ve Edisyon Kritiği, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 444 s.

 • Sevda Nur Yıldırım, 79 Numaralı Kütahya Şer`iye Sicilinin Transkripsiyonu ve Edisyon Kritiği, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 488 s.

 • Tenzile Deniz, 75 Numaralı Kütahya Şer`iye Sicil Defterinin Transkripsiyonu (2 cilt), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 795 s.

 • Yakup Tuncel, 8 Numaralı Amasya Şer`iyye Sicili, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karagöz, İnönü Üniv., SBE, YLT, 2001, 187 s.

 • Yalçın Bacakçı, 69 Numaralı Kütahya Şer`iyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Necati Aksanyar, Dumlupınar Üniv. SBE, YLT, 2001, 433 s.

 • Yunus Uğur, The Ottoman Court Records and The Making of 'Urban History', With Special Reference to Mudanya Sicils (1645-1800) [Osmanlı Mahkeme Kayıtları ve 'Şehir Tarihi' Yazımı, Mudanya Sicilleri Örneğinde (1645-1800)] Danışman: Prof. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi Üniv. SBE, YLT, 2001, 258 s.

 • Zübeyde Peşter, Vakfiyelerine Göre Kayseri Vakıfları (H. 905-1115, M. 1500-1700), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak, Gazi Üniv. SBE, YLT, 2001, 159 s.

 • Züleyha Yördem Sönmezışık, Bursa A-119 Numaralı Şer`iyye Sicili
 • 1   2   3   4   5   6   7

  Place this button on your site:
  enconv.org


  The database is protected by copyright ©enconv.org 2014
  send message
  enconv.org
  Main page